<div align="center"> <h1>KOLEKCJA makrofotografii i fotografii przyrody - Wojciech Domagała - Kielce - Góry Świętokrzyskie 20</h1> <h3>Przyroda podpatrzona trzecim okiem fotoamatora - z bliska i z daleka. Wiele ciekawych gatunków fauny i flory, żaby, gady, ssaki, kwiaty, owoce... Zgrupowane w cztery kategorie: motyle, owady, zwierzęta i flora.</h3> <p>entomologia, entomolodzy, awifauna, malakofauna, żaby, żaba, makrofotografia, przyroda, motyle, owady, gady, płazy, krajobraz, konie, ludzie, kwiaty, łąki, lasy, fauna, flora, ogończyk śliwowiec, karlątek ryska, powszelatek, modraszek argus, żaba trawna,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.art.pl/makrofotografia/" rel="nofollow">free.art.pl/makrofotografia/</a></p> </div>